Cíle

Cíle expedice:

  • cesta jako motto života
  • poznání a návrat k základním principům života
  • otestování sama sebe a svých schopností vystavených extrémnímu zatížení

Zeměpisné cíle:

  • poznání Západní Afriky

Výstupy expedice:

Cestopis:

  • průběžně informovat čtivou a zábavnou formou
  • vydání uceleného cestopisu doplněného o skutečné zážitky a přítomnou realitu dnešní Afriky a jejích obyvatel

Fotodokumentace:

  • záznam expedice jako takové